Данил
Майстер
Народився на Харківщині де і робив перші кроки в барберінгу, там займався професійно бальними спортивними танцями 10 років і був переможцем багатьох змагань та здобув характер, котрий помагає досягати висот в професійному житті теж. Досвід роботи 2 роки як молодший майстер. Закінчив курси «Барбер з нуля» в Україні в 2021 року. Фанат своєї справи, постійно розвивається. Дуже уважно відноситься до кожного клієнта і до кожного має особистий підхід. Добрий співрозмовник. Полюбляю проводити вільний час активно.
Daniel
Mistrz
Urodził się w regionie Charkowa, gdzie stawiał pierwsze kroki w fryzjerstwie, przez 10 lat był zaangażowany w profesjonalne tańce sportowe, gdzie zdobył wiele trofeów i nabrał charakteru, który pomaga mu w życiu zawodowym.
Ma 2-letnie doświadczenie w pracy jako mistrz w barbershopy. Ukończył kurs "Od 0 do Barbera" w 2021 roku. Pasjonat zawodu i ciągłego rozwoju umiejętności. Bardzo uważny na potrzeby każdego konkretnego klienta i podchodzi do każdego przypadku indywidualnie. Łatwo nawiązuje rozmowę i lubi aktywnie spędzać czas wolny.
Daniel
Barber
Born in Kharkiv region where first steps in barbering were also made, been involved for 10 years in professional sport dances where won lots of trophies and got character that helps him in professional life.
Has 2 years experience working as master in barbershop. Finished course „From 0 to Barber" in 2021. Passionate about profession and ongoing development of skills. Very attentive to the needs of every particular client and approach's case by case individually. Easy to build conversation with and likes to have a proactive time-off.